Hoppa till sidans innehåll

Drogpolicy

________________________________________________________________________

 

Drog och alkoholpolicy för Borås Brottarklubb

 

Motiv för denna policy

 

Borås brottarklubb vill genom sin verksamhet bidra till att skapa en idrottsrörelsen fri från alkohol, narkotika och doping. Vår förening har goda förutsättningar att tillsammans med andra

föreningar delta i detta arbete och på detta sätt förebygga samt minska alkohol, narkotika och dopingproblem i samhället.

 

Det är angeläget att alla goda krafter tar sig an denna utmaning eftersom vi i vårt land idag dricker mer alkohol än på 100 år och 30 % mer än för bara 10 år sedan. I åldersgruppen 18-29 år har 25 % av kvinnorna och 40 % av männen en förhöjd och riskabel konsumtion av alkohol, vilket riskerar att leda till ett missbruk Och det ökar mer för kvinnorna de kommande åren.

 

Andelen unga som provat narkotika har ökat betydligt sedan den relativt låga nivån i slutet av 1980- talet. Nästan var fjärde ung storstadsbo har provat narkotika. Under de senaste åren visar dock siffror att färre unga valt att prova narkotika, men det går inte att säga om förändringen blir bestående.

 

Bruket av alkohol dominerar, men undersökningar visar att om man är bra på att förebygga bruket av alkohol är man samtidigt bra på att motverka bruket av narkotika och doping.

 

Av betydelse i detta sammanhang är också det förebyggande arbetet mot tobak eftersom detta med stor sannolikhet också förebygger alkohol- och narkotikamissbruk.

 

Det är därför angeläget att vi i vår förening tar till vara våra möjligheter att minska bruket av alkohol och narkotika genom att ge bra kunskaper om förutsättningar för en god hälsa samt den egna livsstilens betydelse för hälsan.

 

Föräldrar till ungdomar i Borås Brottarklubb skall kunna känna förtroende för att idrottsverksamhet i vår förening har nolltolerans när det gäller doping, narkotika samt missbruk av alkohol.

 

Inom Borås Brottarklubbs verksamhet gäller därför följande

 

 • Inga former av doping- eller narkotikapreparat accepteras.

 

 • Alkoholhaltiga drycker får ej förekomma under resor, måltider eller andra gemensammaaktiviteter i samband med träningar, matcher, tävlingar eller träningsläger.

 

 • Tobaksrökning får ej förekomma i samband med träning eller tävling.

_________________________________________________________________________

 

Ledarens roll:

 

 • Skall alltid föregå med gott exempel.

 • Skall informera brottare om det skadliga med doping, droger, alkohol och tobak.

 • Skall informera föräldrar och andra närstående om vår policy.

 • Skall agera direkt om problem uppstår. I första hand informera föräldrar/närstående.

 

 

Borås Brottarklubbs handlingsplan:

 

Borås Brottarklubb skall:

 • Informera alla som deltar i vår verksamhet om vår policy.

 • Kontinuerligt upplysa om alkohol och drogers skadeverkningar.

 • Varje år arrangera en cirkel för föräldrar om barn och ungdomars hälsa.

 • Informera om vår alkohol- och drogpolicy på hemsidan.

 • Informera såväl internt som externt om vårt arbete.

 

Om någon som deltar i vår verksamhet får problem med en eller flera saker.  I samband sådan händelse träder krishanteringsgruppen in samt det förväntas av ledare/ brottare i personens närhet att engagera sig aktivt för erbjuda stöd och hjälp

 

Ovanstående Drog- och Alkoholpolicy för Borås Brottarklubb gäller från den 20 december 2012.

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

 

Nu Träningen igång Våren 2022

 

Träningstider:

Mellangrupp

Tisdagar

17:30-18:30

Torsdagar

17:30-18:30

Tävlingsgruppen

Tisdag 18:30 - 20:00 

Torsdag 18:30 - 20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Borås BK - Brottning
box 1151
50111 Borås

Besöksadress:
bocksjögatan 2
50430 Borås

Kontakt:
Tel: 033106876
E-post: bbk@borasbrottarklub...

Se all info