Hoppa till sidans innehåll

Krishanteringsgrupp


Krishanteringsgruppen

 

Mattias och Magnus delar på följande två uppgifter.

 

Informatör: Mattias Eklund

Telefon: 0703-74 83 32 e-postadress: This is a mailto link

Massmedialt: Magnus Nyström

Telefon: 0705-91 93 39 e-postadress: This is a mailto link

 

Informatör: Sammanställer aktuellt händelseförlopp och kunskapsläge fortlöpande,skriver protokoll vid alla möten. Ansvarar för att skriftligen informera följande:

· klubben

· styrelsen

· hemsida

· förbund

 

Massmediekontakter: Sköter alla kontakter med tidningar, radio, TV, nyhetsbyråer och webbtidningar.

____________________________________________________________________

 

Administratör: Michael Eklund

Telefon: 0704-45 11 13 e-postadress: This is a mailto link

 

Administratör: Har ansvaret för aktuella telefonlistor (inkl fritidsboende och e-postadresser) över involverade personer. För en journal, där alla händelser/insatser beskrivs kortfattat med angivande av tid. Samordnar telefonpassning om sådant behövs. Vid resor och liknande ansvarar administratören för att motsvarande listor upprättas över deltagare, ledare och deras anhöriga.

____________________________________________________________________

 

Psykosocialt ansvariga: Carina Winroth, Maria Johansson

 

Carina Winroth Telefon: 0763-09 77 56 e-post This is a mailto link

Maria Johansson Telefon: 0730-47 63 80 e-post This is a mailto link

 

 

Psykosocialt ansvarig: Planerar formerna för det psykologiska/medicinska omhändertagandet. Först kontaktas närmast berörda, i andra hand övriga. Vid behov av krisstöd hänvisas dagtid i första hand till primärvården, nätter och helger tillpsykakuten. Beslutar om eventuella vidare kontakter med anhöriga. Beslutar om eventuella hembesök.

____________________________________________________________________

.

Resurspersoner: Davod Mossavi, Henrik Lergesjö

 

Davod Mossavi: Tolk samt kontakter med anhöriga i samband med händelser.

Telefon: 0730-25 43 31 e-postadress: This is a mailto link

Henrik Lergesjö: Utbildningsansvarig Hjärt-lungräddning samt första hjälp.

Telefon: 0702-45 33 16 e-postadress: This is a mailto link

 

 

Resurspersoner: Krisgruppen bör ha ett antal resurspersoner som kan vara behjälpliga beroende på vad som har inträffat och händelse, men några tänkbara är personer insatta i juridik, medicin, doping, Huvudsaken är att det tydligt framgår vem man ska kontakta

 

____________________________________________________________________

 

 

När det gäller juridik, antidoping, medicin kommer vi ta hjälp av Riksidrottsförbundet.

 

Elin Johansson (förbundsjurist)

Telefon: 08-699 61 43

E-post: This is a mailto link

 

 

Linn Gustafsson (Antidoping)

Titel: handläggare

Telefon: 08-699 61 66

E-post: This is a mailto link

 

Anna Frohm (Medicin)

Titelområdesansvarig, leg. sjukgymnast, Med.Dr

Telefon: 08-699 66 59

Mobil: 0708-30 14 37

E-post: This is a mailto link

 

 

____________________________________________________________________

 

Behövs ytterligare resurspersoner diskuteras detta inom Borås brottarklubbs krishanteringsgrupp. Gruppen utser då en ansvarig att söka sådan hjälp.

 

Nu Träningen igång Våren 2022

 

Träningstider:

Mellangrupp

Tisdagar

17:30-18:30

Torsdagar

17:30-18:30

Tävlingsgruppen

Tisdag 18:30 - 20:00 

Torsdag 18:30 - 20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Borås BK - Brottning
box 1151
50111 Borås

Besöksadress:
bocksjögatan 2
50430 Borås

Kontakt:
Tel: 033106876
E-post: bbk@borasbrottarklub...

Se all info