Hoppa till sidans innehåll

Frågor/svar om licens


 

Frågor och svar om licens

Har du som brottare eller förälder frågor om brottarlicens och försäkring?

 Vad är en licens?

Att ha en licens innebär att du är försäkrad och att du har ett grundskydd i form av rätt till ersättning vid olycksfall som uppkommer i samband med organiserad tävling, träning och även under resor till och från sådana aktiviteter. Försäkringsavtalet har tecknats mellan Svenska Brottningsförbundet och Folksam. Licensen betalas av Skövde ABK. Att ha en licensen är ett krav för att få tävla, förutom vid så kallade nybörjartävlingar. Att ha en licens har två innebörder. Dels att du är försäkrad och dels att du uppfyller tävlingsarrangörens krav för att få delta.

Vem behöver licens?

Du skall ha en licens om du är

-15 år eller äldre och tränar brottning oavsett om du tävlar eller inte (A-licens)

-14 år eller yngre och tävlar. (B-licens)

 Du behöver inte ha licens om du är

-14 år eller yngre och inte tävlar

-14 år eller yngre och bara deltar i så kallade nybörjartävlingar

 Alla tävlingar, förutom nybörjartävlingar kräver licens.

Vad är en A-licens?

A-licensen är namnet på den licens som du har om du är 15 år eller äldre och tränar och eller tävlar. A-licensen är ett krav även om du inte tävlar. Att ha en licens innebär att du är försäkrad och att du har ett visst grundskydd i form av ersättning vid olycksfall som uppkommer i samband med organiserad tävling, träning och även under resor till och från sådana aktiviteter. Försäkringsavtalet har tecknats mellan Svenska Brottningsförbundet och Folksam. Licensen betalas av Skövde ABK.

Vad är en B-licens?

B-licensen är namnet på den licens som du har om du är 14 år eller yngre och tränar och tävlar. Att ha en licens innebär att du är försäkrad och att du har ett visst grundskydd i form av ersättning vid olycksfall som uppkommer i samband med organiserad tävling, träning och även under resor till och från sådana aktiviteter. Försäkringsavtalet har tecknats mellan Svenska Brottningsförbundet och Folksam. Licensen betalas av Skövde ABK.

Hur länge är en licens giltig?

Licensen gäller för 1 år. Från 1 januari tillom 31 december. Om man licensanmäler sig under perioden 1 oktober till 31 december, så gäller licensen även för hela nästkommande licensperiod.

Vem betalar licensavgiften?

Borås BK har som policy att betala licensavgift för de brottare i klubben som är i behov av licens. Avgiften betalas årsvis.

Vem ansvarar för att jag har licens?

Borås BK tar ansvar för att du har en giltig licens och att den förnyas i samband med årsskiftet.  

Vem kräver att jag har licens?

Svenska Brottningsförbundet har utarbetat bestämmelser kring licenskrav. Dessa bestämmelser måste alla klubbar som utövar brottning följa.

Var förvaras licenskortet?

Licenskorten förvaras i klubblokalen och skall alltid tas med på tävling.

Vad händer om licenskortet inte kan uppvisas vid tävlingen?

At glömma sitt licenskort och inte kunna visa upp det för tävlingsarrangören i samband med tävlingen innebär att du inte kan tävla trots att du har en giltig licens.

Hur ser försäkringsvillkoren ut?

För vidare information om försäkringsvillkor kan du kontakta Folksam eller gå in på deras hemsida www.folksam.se. Försäkringen heter K62960.

Vem kontaktar jag vid olycksfall?

Vd olycksfallsskada ringer du Folksam Idrott och anger idrottsskador på telefon 0771-960 960.

Behöver jag annan idrottsförsäkring?

Tävlingslicensen innebär att du har ett grundläggande försäkringsskydd då du utövar brottning i föreningens regi. Skyddet är inte heltäckande. Du är själv ansvarig för att se över dina behov av eventuell ytterligare försäkring i form av en privat försäkring i ditt idrottsutövande. Kontakta ditt försäkringsbolag för rådfrågning.

 

 

Det finns inget album kopplat till denna sida.

 

Nu Träningen igång Våren 2022

 

Träningstider:

Mellangrupp

Tisdagar

17:30-18:30

Torsdagar

17:30-18:30

Tävlingsgruppen

Tisdag 18:30 - 20:00 

Torsdag 18:30 - 20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Borås BK - Brottning
box 1151
50111 Borås

Besöksadress:
bocksjögatan 2
50430 Borås

Kontakt:
Tel: 033106876
E-post: bbk@borasbrottarklub...

Se all info