Hoppa till sidans innehåll

Licenstävlingar


 

 


För att deltaga i tävlingar sanktionerade av Svenska Brottningsförbundet krävs att brottaren har tävlingslicens. Förutom att utgöra en registrering innehåller den också en försäkring i Folksam. I BBK bekostar klubben licensavgiften för de aktiva brottarna. Brottaren erhåller ett licenskort som ska tas med och visas upp vid invägning.

En viktig skillnad mot nybörjartävlingen är att viktgränserna nu tillämpas strikt och att brottaren måste lära sig att anpassa sin vikt till klassen som han eller hon ska tävla i. En annan märkbar skillnad är att brottaren är utslagen vid två förluster om klassen avgörs med två pooler.

För knattarna finns fortfarande vissa begränsningar vad gäller kasten men för de äldre ungdomarna gäller samma regler som för seniorer. Detta ställer krav på att brottaren har hunnit träna en längre tid och samlat på sig tillräckliga kunskaper.

I licenstävlingar möts brottare från olika delar av landet. Här brukar ibland klubbar från grannländerna Norge, Danmark och Finland vara med. De största tävlingarna för ungdomar är Lilla Mälarcupen i Västerås, Soft Touch Open i Göteborg och FT-cupen i Falköping. BBK egen brottartävling heter Knalleträffe och går normalt i februari. I några tävlingar finns alla ålderskategorier från knattar upp till seniorer.

För seniorerna arrangeras varje säsong en Grand Prix-serie med normalt sex deltävlingar.

BBK står för transporten när klubbens brottare åker på licenstävlingar. Anhöriga som vill titta på får åka på egen hand.

 

Tävlingsbestämmelse  viktklasser/åldersklasser

 Flickor Yngre (F/y) och Knattar (K) – från det kalenderår hon/han fyller 7 år till och med det kalenderår

hon/han fyller 11 år.

Flickor Äldre (F/ä) och Pojk (P) – från det kalenderår hon/han fyller 11 år till och med det kalenderår

hon/han fyller 14 år.

Kvinnor Ungdom (KvU) och Ungdom (U) – från det kalenderår hon/han fyller 14 år till och med det

kalenderår hon/han fyller 17 år.

Kvinnor Junior (KvJ) och Junior (J) – från det kalenderår hon/han fyller 17 år till och med det kalender år

hon/han fyller 20 år.

Kvinnor (Kv) och Senior (S) – från och med det kalenderår hon/han fyller 17 år.

NATIONELLA ÅLDERS- OCH VIKTKLASSBESTÄMMELSER:

KNATTAR: (K) 7-11 år

Viktklasser: 22/24, 26, 29, 32, 35, 38, 42, 47, 53, 53/59 kg

POJKAR: (P) 11-14 år

Viktklasser: 29/32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 73/85 kg

UNGDOMAR: (U) 14 -17 år

Viktklasser: 38/42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 85/100 kg

JUNIORER: (J) 17 -20 år

Viktklasser: 46/50, 55, 60, 66, 74, 84, 96, 96/120 kg

SENIORER: (S) 17 år och äldre

Viktklasser:50/55, 60, 66, 74, 84, 96, 96/120 kg

FLICKOR/yngre: (F/y) 7-11 år

Viktklasser: 22/24, 26, 29, 32, 35, 38, 42, 47, 53, 53/59 kg

FLICKOR/äldre: (F/ä) 11-14 år

Viktklasser: 28/30, 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 62, 62/68 kg

KVINNOR/Ungdom: (KvU) 14 -17 år

Viktklasser: 35/38, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, 65/70 kg

KVINNOR/Junior: (KvJ) 17-20 år

Viktklasser: 40/44, 48, 51, 55, 59, 63, 67, 67/72 kg

KVINNOR: (Kv) 17 år och äldre Viktklasser: 44/48, 51, 55, 59, 63, 67, 67/72 kg

c) TÄVLINGAR

 

Tävlingslicens

Licensen innebär att brottaren är försäkrad under sin brottningsutövning i enlighet med särskilt

utfärdade försäkringsbestämmelser.

För att få delta i tävling, ska den tävlande vara medlem och licensierad i förening ansluten till SBF.

Vid licensiering erläggs den fastställda licensavgiften, därefter erhåller brottaren en tävlingslicens som gäller

tiden från och med 1/1 till och med 31/12. Licens löses varje år.

Brottares förening är ansvarig för att brottare som startar i tävling har tävlingslicens och uppvisar

densamma vid invägning. I de fall brottare tävlar utan giltig licens beslutar SBF:s disciplinkommitté om

påföljd efter det att anmälan inkommit.

Alla tävlingsarrangörer är skyldiga att kontrollera att samtliga deltagande brottare har giltig

tävlingslicens / datalista / kvitto, vid sanktionerande tävlingar. Vid internationella Fila tävlingar i Sverige

kontrollerar Fila delegaten att deltagande brottare har giltig tävlingslicens. Om det inte finns Fila

delegat på plats är det tävlingsarrangörens skyldighet att kontrollera Fila licensen. Underlåtenhet att

kontrollera brottares licens kan medföra att tävlingssanktion inte beviljas nästa år.

För att få delta i svenskt individuellt mästerskap, måste en utländsk medborgare varit licensierad i

svensk förening under minst ett år före aktuell tävling och ha representerat densamma under

innevarande säsong. Utländsk medborgare måste även ha bott och varit folkbokförd i Sverige minst ett

år för att få delta i ett Svenskt individuellt mästerskap

Om förening utesluts, äger enskild medlem, som icke är medskyldig till brottet, rätt att övergå till annan förening,

dock först sedan han erhållit bekräftelse på att han inte häftar i skuld till sin gamla förening. Om förening lägger

ner sin verksamhet, har brottare rätt att på samma sätt övergå till annan förening.

Det finns inget album kopplat till denna sida.

 

Nu Träningen igång Våren 2022

 

Träningstider:

Mellangrupp

Tisdagar

17:30-18:30

Torsdagar

17:30-18:30

Tävlingsgruppen

Tisdag 18:30 - 20:00 

Torsdag 18:30 - 20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Borås BK - Brottning
box 1151
50111 Borås

Besöksadress:
bocksjögatan 2
50430 Borås

Kontakt:
Tel: 033106876
E-post: bbk@borasbrottarklub...

Se all info